Konrad Wallenrod - Objaśnienia [Poety] - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Halban, czyli jak go zowią kronikarze: doktor Leander von Albanus, mnich, jedyny i nieodstępny towarzysz Wallenroda, lubo udawał pobożnoć, był podług kronikarzy heretykiem, poganinem, a może czarownikiem. O zgonie Halbana nie ma pewnych wiadomoci. Niektórzy piszą, że utonął, inni, że uszedł tajemnie lub od szatana porwany został.
Kroniki przywodzilimy po większej częci z dzieła Kotzebue: Preussens Geschichte, . Hartknoch, nazywając Wallenroda , bardzo krótką daje o nim wiadomoć.


Lubo rodzaj wiersza użyty w Powieci Wajdeloty mało jest znany, nie chcemy wykładać powodów, które nas do tej nowoci skłoniły, aby nie uprzedzać zdania czytelników. Za miarę zgłosek uważalimy akcent, zachowujący się w wymawianiu; radzilimy się też uwag zawartych w ważnym dziele Królikowskiego. Wprawdzie w kilku miejscach odstąpilimy od podanych przezeń prawideł, tłumaczyć się tu jednak z tego względu nie poczytujemy za rzecz stosowną i potrzebną. Oto jest kilku wierszy skandowanie.

Skąd Li | twini wra | cają? | z nocnej wra | cają wy | cieczki.
Wiozą | łupy bo | gate, | w zamkach i | cerkwiach zdo | byte..
Sama nie | widzi, co | robi, | wszyscy mi | to powia | dają.

W budowie wiersza naladowano heksametr grecki, z tą różnicą, że w miejscu spondeów używano najczęciej trocheów. W dwóch lub trzech miejscach daktyle zastąpione są przez antibacchius, którego rednia zgłoska nie jest wyraźnie długą, np.:

krzyk mojej | matki.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Bohaterowie
2  Pieśń Halbana jako pieśń gminna. Jej rola w "Konradzie Wallenrodzie"
3  Konrad Wallenrod - streszczenie „w pigułce”Komentarze
artykuł / utwór: Konrad Wallenrod - Objaśnienia [Poety]    Tagi: